Hållbarhet

Soldfy inser att en hälsosam och hållbar miljö är avgörande för vårt samhälle, ekonomi, företag och människor. Vi anser att vår verksamhet bör bedrivas på ett sätt som omfattar hållbarhet, återvinning och användning av förnybara resurser så långt det är möjligt i överensstämmelse med uppnåendet av våra mål för våra aktieägare, affärspartners och personal. Vi är engagerade i att vara ledande när det gäller att utveckla bästa praxis inom dessa områden för marknaden för teknikdistribution. I detta syfte inkluderar våra mål:

  • Att införa miljöansvar som ett företagsvärde.
  • Undersöka och implementera energibesparande produkter och tjänster i alla våra anläggningar, till exempel att installera energieffektiv belysning i vårt företags huvudkontor och i våra logistiska centra.
  • Återvinning av allt engångsmaterial så långt det är möjligt, inklusive återvinningspallar, tonerkassetter och fraktkartonger bland andra föremål.
  • Implementera hållbarhet som en faktor i leasing- och inköpsbeslut.
  • Använda miljövänliga produkter.
  • Uppfylla eller överskrida statliga krav för miljöansvar.

Soldfy har åtagit sig att överväga miljöfrågor i alla aspekter av vår verksamhet. Dessa frågor och praxis kommer att granskas kontinuerligt. När teknik och bästa praxis förändras kommer vi att implementera dem där det är praktiskt, mäta deras framgång och utvidga deras användning i vårt nätverk.